KURS MATURALNY to gwarancja pracy z doświadczonym lektorem z uprawnieniami egzaminatora OKE. Program zajęć został opracowany na podstawie wytycznych MEN i CKE w oparciu o doświadczenia nauczycieli szkół średnich – wieloletnich członków szkolnych komisji egzaminacyjnych. KURS ÓSMOKLASISTY to gwarancja pracy z doświadczonym lektorem  z uprawnieniami egzaminatora OKE. Program zajęć został opracowany  na podstawie wytycznych MEN i CKE z uwzględnieniem analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, który odbył się w roku szkolnym 2019/2020.

KURS MATURALNY to gwarancja pracy z doświadczonym lektorem z uprawnieniami egzaminatora OKE. Program zajęć został opracowany na podstawie wytycznych MEN i CKE  w oparciu o doświadczenia nauczycieli szkół średnich – wieloletnich członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Zapewniamy:
•    przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
•    kompleksowe powtórzenie i utrwalenie wiedzy
•    zdobycie i usystematyzowanie nowych wiadomości
•    rozwój wszystkich niezbędnych kompetencji: słuchania, czytania, pisania i mówienia
•    poznanie strategii niezbędnych podczas egzaminu
•    dostęp do biblioteki oraz audioteki
•    pracę z rzeczywistymi testami maturalnymi ze szczególnym naciskiem na przygotowanie do matury ustnej
•    egzaminy próbne wraz ze skrupulatnym omówieniem wyników


KURS ÓSMOKLASISTY to gwarancja pracy z doświadczonym lektorem z uprawnieniami egzaminatora OKE. Program zajęć został opracowany na podstawie wytycznych MEN i CKE z uwzględnieniem analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, który odbył się w roku szkolnym 2019/2020.

Zapewniamy:
•    kompleksowe powtórzenie i utrwalenie wiedzy
•    zdobycie i usystematyzowanie nowych wiadomości
•    rozwój wszystkich niezbędnych kompetencji: słuchania, czytania oraz pisania
•    poznanie strategii niezbędnych podczas egzaminu
•    dostęp do biblioteki oraz audioteki
•    pracę z rzeczywistymi testami ósmoklasisty
•    egzaminy próbne wraz ze skrupulatnym omówieniem wyników