Kursy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. Aby pomóc Twojemu dziecku w nauce języka wykorzystujemy atrakcyjne pomoce dydaktyczne, nowe treści wprowadzamy przy wykorzystaniu: filmów, kreskówek, pomocy wizualnych (plansz, zdjęć i plakatów) oraz systematycznie sprawdzamy wiedzę i informujemy rodziców o postępach w nauce.

KURSY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapewniamy:
•    bezstresową naukę w formie zabawy
•    warunki naturalnego kontaktu z językiem obcym
•    rozwój wszystkich kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie
•    budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego
•    rozbudzanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur
•    bogatą, systematycznie aktualizowaną bazę materiałów do nauki

Jak uczymy?
•    wykorzystujemy atrakcyjne pomoce dydaktyczne, w tym: gry planszowe, karciane, memory, domino, bingo
•    nowe treści wprowadzamy przy wykorzystaniu: filmów, kreskówek, pomocy wizualnych (plansz, zdjęć i plakatów)
•    ćwiczymy sprawność mówienia poprzez: zgadywanki, dialogi, gry językowe i scenki sytuacyjne
•    systematycznie sprawdzamy wiedzę i informujemy rodziców o postępach w nauce


KURSY DLA UCZNIÓW KLAS 4-6


Zapewniamy:
•    bezstresową naukę na poziomie dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka
•    warunki naturalnego kontaktu z językiem obcym
•    wzmocnienie wszystkich kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie
•    rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie najpopularniejszych tematów takich (człowiek, rodzina, dom, szkoła, praca, zakupy, podróże, przyroda, zdrowie)
•    budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego
•    rozbudzanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur
•    bogatą, systematycznie aktualizowaną bazę materiałów do nauki
•    zajęcia rozwijające lub wg potrzeb ucznia wspierające naukę w szkole

Jak uczymy?
•    nowe treści wprowadzamy przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych: najnowocześniejszych podręczników, gier dydaktycznych, filmów DVD oraz pomocy wizualnych   
•    oprócz materiału wymaganego przez podstawę programową realizujemy dodatkowe zagadnienia językowe
•    kładziemy duży nacisk na wzmocnienie wiary w siebie w kontaktach z innymi, dbając o poczucie bezpieczeństwa na zajęciach
•    rozwijamy kreatywność, krytyczne myślenie, samodyscyplinę oraz ćwiczymy efektywne metody nauki
•    systematycznie sprawdzamy wiedzę i regularnie informujemy rodziców o postępach w nauce